Dokumentacja fotograficzna

Elektryczne Zespoły Trakcyjne (EZT)

typ 36WEd / Impuls 2

Produkcja

Kabina Maszynisty

Wnętrze pojazdu

Gotowy pojazd