Kontakt

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

biuro@lka.lodzkie.pl

tel. + 48 42 278 78 71, +48 42 236 17 00

fax +48 42 235 02 05

Dyrektor ds. Inwestycji – Monika Bąk

monika.bak@lka.lodzkie.pl