Projekt

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji projektu – 01.01.2016r.

Rzeczowe zakończenie realizacji projektu – 31.03.2020r.

Zakończenie realizacji projektu – 31.03.2020r.

Projekt „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 237 935 572,40 zł
Dofinansowanie – 164 582 515,37 zł

Zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II”, Spółka Łódzka Kolej Aglomeracyjna zakupi tabor kolejowy. 14 sztuk fabrycznie nowych, trzyczłonowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) przeznaczonych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych.

Tabor będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do bezpiecznego przewozu większego bagażu i rowerów. Pojazdy będą wyposażone w urządzenia zapewniające bezpieczeństwo i komfort podróżnym.

Dostawy taboru nastąpią w dwóch partiach: I partii pojazdów (4 szt.) do 28.10.2018r., II partii pojazdów (10 szt.) do 28.10.2019r.