Cele i korzyści projektu

Bezpośrednie i pośrednie cele projektu

Celem bezpośrednim projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II” jest poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego poprzez rozszerzenie działalności przewozowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. o.o. na obszarze województwa o następujące odcinki linii kolejowych:

 • Gałkówek / Koluszki – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno,
 • Gałkówek / Koluszki – Piotrków Trybunalski – Radomsko,
 • Skierniewice – Łowicz – Kutno

oraz poprawienie oferty przewozowej ŁKA w relacjach z Łodzi do Skierniewic, Sieradza, Kutna i Łowicza.

Cele pośrednie to:

 • podniesienie jakości systemu transportowego
 • wzrost konkurencyjności kolei w stosunku innych gałęzi transportu
 • stymulowanie lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego regionu poprzez zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji dzięki wprowadzeniu nowej jakości oferty przewozowej poprawiającej jej dostępność, również dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się
 • zapewnienie spójności systemu transportowego aglomeracji poprzez system węzłów intermodalnych zapewniający efektywne wykorzystanie różnych środków transportu
 • obniżenie kosztów kongestii powstałych w wyniku niewydolności układu drogowego poprzez odciążenie układu drogowego
 • ograniczenia negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko, w aspekcie wykorzystania możliwości proekologicznych transportu kolejowego, w tym taboru kolejowego
 • obniżenie emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza
 • obniżenie wypadkowości w ruchu drogowym poprzez zwiększenie udziału podróży koleją w stosunku do podróży samochodem.

Korzyści dla podróżnych i środowiska

 • podniesienie komfortu podróży
 • krótszy czas przejazdu pociągiem
 • zwiększona ilość połączeń
 • poprawa bezpieczeństwa podróży
 • mniejsze zużycie energii korzystnie wpływające na środowisko