Zakres projektu

Zakres rzeczowy projektu pn. „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II” obejmuje zakup 14 fabrycznie nowych, trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) przeznaczonych do pasażerskich przewozów regionalnych. Pojazdy będą dostosowane do potrzeb osób  z niepełnosprawnościami. W zakresie umowy na dostawę taboru wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług utrzymania technicznego pojazdów do poziomu P4 oraz w sposób gwarantujący zachowanie współczynników: gotowości taboru na poziomie 95% i niezawodności na poziomie 98%.

Umowa dostawy wraz z usługą utrzymania pojazdów

W dniu 28 lutego 2017 r., w Łodzi zawarta została Umowa nr 22/2017 pomiędzy Łódzką Kolej Aglomeracyjna spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Zamawiający) oraz NEWAG spółką akcyjną z siedzibą w Nowym Sączu (Wykonawca).

Przedmiotem umowy jest dostawa 14 pojazdów dla potrzeb wykonywania aglomeracyjnych i regionalnych przewozów pasażerskich wraz ze świadczeniem usług utrzymania pojazdów.